Події що відбулися

назад »
Четвер, 23 вересня 2010

Перше засідання Стратегічної ради УЦСРППП

23 вересня 2010 р.  у приміщенні Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26) відбулося перше засідання Стратегічної ради Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.
Засідання Стратегічної ради відкрив засновник Центру В.М. Геєць, який виступив з доповіддю «Партнерство держави, науки і бізнесу в модернізації економіки: світові тенденції та ситуація в Україні».
З доповіддю «Роль Центру у розвитку публічно-приватного партнерства в Україні: перші підсумки діяльності та завдання на 2010-2011 роки» виступила І.В. Запатріна (презентація).
В дискусії з розглянутих питань взяли участь академік НАН України, секретар секції економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Е. Лібанова, академік НАН України В. Гончарук, член Правління Центру, доктор юридичних наук І. Кучеренко, член Наглядової ради Центру, доктор економічних наук Л. Кістерський, члени Стратегічної ради О. Кучеренко, С. Єрмілов, Д. Швидченко.
За результатами обговорення з питань бачення Стратегічної Ради перспектив розвитку публічно-приватного партнерства в Україні та діяльності Центру були зроблені такі висновки:
- важливим на сучасному етапі розвитку публічно-приватного партнерства в Україні є розвиток наукової та методологічної бази, удосконалення законодавчої бази та адаптації широко застосованих механізмів ППП в Україні;
- в умовах сьогодення Україна ані методологічно, ані інституційно не готова до реалізації масштабних проектів на засадах ППП; водночас є перспективним розроблення та реалізація пілотних проектів у  невеликих містах, що дасть змогу відпрацювати прийнятні для застосування в Україні моделі й механізми ППП; найбільш актуальними сьогодні є проекти модернізації житлово-комунальної інфраструктури, зокрема, щодо переробки твердих побутових відходів, очищення стоків, забезпечення населення якісною питною водою, які мають важливий соціальний та екологічний ефект;
- наукове співтовариство має взяти активну участь у формуванні ідеології та методології в сфері ППП в Україні, забезпечити належну експертизу реалізації проектів на засадах ППП на всіх етапах їх реалізації, забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів у цій сфері.
Задля реалізації цих завдань вирішено:
- консолідувати зусилля членів Стратегічної ради та вивчити можливості щодо фінансового забезпечення науково-методологічного забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в Україні,
- ініціювати проведення аналітичних досліджень у цій сфері у співробітництві з міжнародними організаціями;
- підтримати реалізацію за участю Центру пілотних проектів у Донецькій області та м. Миколаєві;
- залучити членів Стратегічної ради для підготовки до розгляду на засіданні Президії НАН України питань наукового забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
На засіданні Головою Стратегічної ради одноголосно обрано Е.М. Лібанову.
23 вересня 2010 р.  у приміщенні Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26) відбулося перше засідання Стратегічної ради Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.
Засідання Стратегічної ради відкрив засновник Центру В.М. Геєць, який виступив з доповіддю «Партнерство держави, науки і бізнесу в модернізації економіки: світові тенденції та ситуація в Україні».
В дискусії з розглянутих питань взяли участь академік НАН України, секретар секції економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Е. Лібанова, академік НАН України В. Гончарук, член Правління Центру, доктор юридичних наук І. Кучеренко, член Наглядової ради Центру, доктор економічних наук Л. Кістерський, члени Стратегічної ради О. Кучеренко, С. Єрмілов, Д. Швидченко.
За результатами обговорення з питань бачення Стратегічної Ради перспектив розвитку публічно-приватного партнерства в Україні та діяльності Центру були зроблені такі висновки:
- важливим на сучасному етапі розвитку публічно-приватного партнерства в Україні є розвиток наукової та методологічної бази, удосконалення законодавчої бази та адаптації широко застосованих механізмів ППП в Україні;
- в умовах сьогодення Україна ані методологічно, ані інституційно не готова до реалізації масштабних проектів на засадах ППП; водночас є перспективним розроблення та реалізація пілотних проектів у  невеликих містах, що дасть змогу відпрацювати прийнятні для застосування в Україні моделі й механізми ППП; найбільш актуальними сьогодні є проекти модернізації житлово-комунальної інфраструктури, зокрема, щодо переробки твердих побутових відходів, очищення стоків, забезпечення населення якісною питною водою, які мають важливий соціальний та екологічний ефект;
- наукове співтовариство має взяти активну участь у формуванні ідеології та методології в сфері ППП в Україні, забезпечити належну експертизу реалізації проектів на засадах ППП на всіх етапах їх реалізації, забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів у цій сфері.
Задля реалізації цих завдань вирішено:
- консолідувати зусилля членів Стратегічної ради та вивчити можливості щодо фінансового забезпечення науково-методологічного забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в Україні,
- ініціювати проведення аналітичних досліджень у цій сфері у співробітництві з міжнародними організаціями;
- підтримати реалізацію за участю Центру пілотних проектів у Донецькій області та м. Миколаєві;
- залучити членів Стратегічної ради для підготовки до розгляду на засіданні Президії НАН України питань наукового забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
На засіданні Головою Стратегічної ради одноголосно обрано Е.М. Лібанову.
 

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63