Види діяльності

 • розробка наукових засад реалізації проектів на основі публічно-приватного партнерства, визначення пріоритетних напрямів та форм участі приватного сектору у суспільно значущих  інфраструктурних проектах, а також механізмів оцінки рівня ефективності участі сторін у таких проектах;
 • розробка та впровадження проектів публічно-приватного партнерства, управління такими проектами, розвиток методологічного та методичного забезпечення діяльності у цій сфері;
 • узагальнення та поширення в Україні світового досвіду реалізації проектів публічно-приватного партнерства, сприяння формуванню відповідального ставлення бізнесу, територіальних громад до додержання стратегічних інтересів  суспільства і держави;
 • сприяння інформаційно-аналітичному, технічному та іншому забезпеченню формування ринку проектів публічно-приватного партнерства, використанню при цьому сучасних інформаційних, інноваційних технологій та новітніх досягнень науки;
 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, а також інших робіт, пов'язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання на основі реалізації проектів публічно-приватного партнерства;
 • здійснення діяльності, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності у сфері публічно-приватного партнерства;
 • надання послуг щодо розроблення та супроводження інвестиційних та інноваційних проектів, які реалізуються на засадах публічно-приватного партнерства, захист інтересів суб'єктів такого партнерства;
 • розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів,  програм та проектів в галузі публічно-приватного партнерства, інноваційних та інвестиційних проектів;
 • здійснення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів,  програм та проектів на предмет ефективності передбачених ними механізмів публічно-приватного партнерства;
 • наукове забезпечення нормотворчої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері публічно-приватного партнерства, вивчення та узагальнення практики реалізації актів законодавства;
 • участь у формуванні громадської думки з питань місця і ролі  держави, органів місцевого самоврядування та приватного сектора у реалізації суспільно значущих проектів, щодо відповідальності сторін у цій сфері;
 • здійснення в установленому порядку освітньої, просвітницької  діяльності, участь у підготовці наукових та професійних кадрів, підвищенні кваліфікації спеціалістів у сфері публічно-приватного партнерства;
 • здійснення посередницької діяльності щодо залучення інвесторів до виконання соціально-економічних програм та проектів в Україні на основі поєднання приватних та публічних інтересів;
 • надання науково-методичної, інформаційної та фінансової підтримки суб’єктам відносин у сфері публічно-приватного партнерства;
 • організація і проведення конференцій, круглих столів, семінарів, навчальних заходів з проблем, що виникають при реалізації проектів публічно-приватного партнерства;
 • представництво у відповідних міжнародних організаціях з питань публічно-приватного партнерства, інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • встановлення та розвиток співробітництва з діловими та науковими організаціями, підприємцями, а також з міжнародними організаціями та органами влади зарубіжних країн, які зацікавлені у розвитку міжнародного наукового, економічного та іншого співробітництва у галузі публічно-приватного партнерства, розвитку підприємництва в Україні;
 • заснування засобів масової інформації, здійснення рекламної, видавничої діяльності, а також діяльності з виготовлення та розповсюдження видавничої продукції;
 • здійснення іншої діяльності, яка не заборонена законами України та є необхідною для досягнення мети Центру.
 

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63