Articles

Публікації О. Сімсон за 2012-2013 рр.

There are no translations available.

Монографія:

Сімсон. О.Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері : монографія / О.Е.Сімсон. –Х. : Право, 2013. – 448 с.;

Статті:
Симсон. О.Э. Публично-частное партнерство – правовое явление ХХI века. // Российский журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 11. – С. 108 – 115.
Сімсон О.Е. Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. // Вісник Академії правових наук України. – 2012. - № 1 (68). – С. 233 – 241.
Сімсон. О.Е. Інноваційні партнерства на регіональному рівні ( інноваційні кластери). // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. Випуск 10. / редкол. : О.П.Орлюк та ін. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП Інтерсервіс», 2012. – С. 250 – 264.
Сімсон О.Е. Партнерство між державними науковими установами і підприємствами приватного сектору в процесі комерціалізації результатів досліджень і розробок. // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки. : зб. наук. статей по матеріалам доповідей на V Міжнародній науково-практичній конференції – К., Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013. – С. 261 – 267.

Articles of L. Kisterskyi

1. Bible postulates for European integration.

 

 

2. Path to Europe: Bible Roadmap.

 

 

3. Seeking a way out of the crisis: the Bible through the eyes of an economist.

Contacts

Address:

01133, Kiev, Kutuzova street 18/7, office 305,

Phone:

+380-44-286-34-63

Fax:

+380-44-286-34-63