Статьи

Публикации О. Симсон за 2012-2013 гг.

Монография:

Сімсон. О.Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері : монографія / О.Е.Сімсон. –Х. : Право, 2013. – 448 с.;

Статьи:
Симсон. О.Э. Публично-частное партнерство – правовое явление ХХI века. // Российский журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 11. – С. 108 – 115.
Сімсон О.Е. Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. // Вісник Академії правових наук України. – 2012. - № 1 (68). – С. 233 – 241.
Сімсон. О.Е. Інноваційні партнерства на регіональному рівні ( інноваційні кластери). // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. Випуск 10. / редкол. : О.П.Орлюк та ін. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП Інтерсервіс», 2012. – С. 250 – 264.
Сімсон О.Е. Партнерство між державними науковими установами і підприємствами приватного сектору в процесі комерціалізації результатів досліджень і розробок. // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки. : зб. наук. статей по матеріалам доповідей на V Міжнародній науково-практичній конференції – К., Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013. – С. 261 – 267.

Мероприятия

Анонс

 

UNECE International Forum on people-first PPPs for the Sustainable Development Goals

 

9-11 мая 2017 г.

 Гонконг

 

Подробнее

все мероприятия

Контакты

Адрес:

01133, Киев, ул. Кутузова 18/7, оф. 305

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63